ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk Revit Architecture Essentials (ผู้เริ่มต้น)

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
15-17 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 12 0
5-7 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
26-28 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
ผลงานลูกค้าของเรา