ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk Revit Architecture Essentials (ผู้เริ่มต้น)

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
7-9 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 14 1
5-7 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 14 0
ผลงานลูกค้าของเรา