ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Revit For Project Managers

หลักสูตร Autodesk Revit For Project Manager

ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “Autodesk Revit for Project Manager” จะอธิบายการจัดการและการทำ BIM ด้วยโปรแกรม Autodesk Revit และสอนการใช้งานอินเตอร์เฟสของโปรแกรม การวิว ตรวจสอบ และการพลอตแบบ สำหรับผู้บริหารโครงการ

เนื้อหาของหลักสูตร

 • หลักการและวัตถุประสงค์ของการทำ BIM ด้วย Autodesk Revit
 • การใช้อินเตอร์เฟสและคำสั่งจัดการมุมมองหรือวิว
 • การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของโมเดล (Element) ในโปรเจค
 • การตรวจสอบ สร้างภาพตัด และการพลอตแบบ
 • การส่งไฟล์ออกในนามสกุล DWG หรือ DXF การเชื่อมโยงและการรับไฟล์ CAD Data เข้าสู่โปรเจค
 • การใช้งาน Schedule และการใช้ Workset ในการทำงานร่วมกัน

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

 • ทำงานในตำแหน่ง Project Manager หรือผู้ที่บริหารจัดการโครงการ

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Revit ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 3,500 บาท เรียนแบบส่วนตัว 6,900 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา