ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Dynamo Studio Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Dynamo Studio Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Dynamo Studio Essentials (ผู้เริ่มต้น) 6-7 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 2 14 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Dynamo Studio For Facade Design 15-16 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 2 12 7,900 ลาดกระบัง
Autodesk Dynamo Studio For Drawing 27-28 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 2 12 7,900 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา