ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Dynamo Studio Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Dynamo Studio Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Dynamo Studio Essentials (ผู้เริ่มต้น) 25-26 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Dynamo Studio For Facade Design 4-5 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 2 12 7,900 ลาดกระบัง
Autodesk Dynamo Studio For Drawing 9-10 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 2 12 7,900 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา