ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk CFD Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk CFD Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk CFD Essentials (ผู้เริ่มต้น) 26-28 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 3 6 15,000 ลาดกระบัง
Autodesk CFD Advanced Task 25-26 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 2 6 10,000 ลาดกระบัง
Autodesk CFD Advanced Technique 9-10 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 10,000 ลาดกระบัง
Autodesk CFD for Refrigerator (ตู้เย็น,ตู้แช่) 27-28 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 3 6 15,000 ลาดกระบัง
Autodesk CFD for Construction (งานอาคาร) 24-26 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 3 6 15,000 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา