ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk CFD Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk CFD Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk CFD Essentials (ผู้เริ่มต้น) - 3 0 15,000 -
Autodesk CFD Advanced Task - 2 0 10,000 -
Autodesk CFD Advanced Technique - 2 0 10,000 -
ผลงานลูกค้าของเรา