ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Factory Design Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Factory Design Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Factory Design Utilities Essentials (ผู้เริ่มต้น) 11-12 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 7,500 ลาดกระบัง
Autodesk Factory Design Utilities Advanced 7-8 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 2 12 7,500 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา