ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Factory Design Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Factory Design Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Factory Design Utilities Essentials (ผู้เริ่มต้น) 25-26 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 2 14 7,500 ลาดกระบัง
Autodesk Factory Design Utilities Advanced 25-26 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 2 12 7,500 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา