ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk VRED Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk VRED Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk VRED Essentials Course (ผู้เริ่มต้น) 2-3 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 2 14 7,900 ลาดกระบัง
Autodesk VRED Advanced (ขั้นสูง) 4-5 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 2 14 7,900 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา