ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk VRED Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk VRED Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk VRED Essentials Course (ผู้เริ่มต้น) - 2 0 7,900 -
Autodesk VRED Advanced (ขั้นสูง) - 2 0 7,900 -
ผลงานลูกค้าของเรา