ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Advance Steel Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Advance Steel Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Advanced Steel Essentials (ผู้เริ่มต้น) 8-9 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 3 6 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk Advance Steel Advanced 29-30 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา