ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Advance Steel Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Advance Steel Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Advanced Steel Essentials (ผู้เริ่มต้น) 1-3 พ.ย. 66 9.00 - 17.00 3 12 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk Advance Steel Advanced - 2 0 6,900 -
ผลงานลูกค้าของเรา