ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Navisworks Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Navisworks Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Navisworks Freedom (ผู้เริ่มต้น) 8 พ.ย. 65 9.00 - 17.00 1 12 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Navisworks Essentials (ผู้เริ่มต้น) 5-6 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Navisworks Advanced 3-4 พ.ย. 65 9.00 - 17.00 2 14 6,900 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา