ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Navisworks Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Navisworks Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Navisworks Freedom (ผู้เริ่มต้น) - 1 0 3,500 -
Autodesk Navisworks Essentials (ผู้เริ่มต้น) - 2 0 5,900 -
Autodesk Navisworks Advanced 24-25 ต.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา