ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Nastran Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Nastran Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Inventor Nastran Essentials 6-8 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Nastran Linear Buckling & Static Fatigue Analysis 8-9 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 2 6 7,900 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา