ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Alias Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Alias Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Alias Fundamental I (ผู้เริ่มต้น) 25-28 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 4 6 20,000 ลาดกระบัง
Autodesk Alias Fundamental II - 4 0 20,000 -
Autodesk Alias Autostudio Class-A Surfaces - 4 0 20,000 -
ผลงานลูกค้าของเรา