ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Alias Fundamental I (ผู้เริ่มต้น)

หลักสูตร Autodesk Alias Fundamental I (ผู้เริ่มต้น)

ระยะเวลาในการอบรม 4 วัน

หลักสูตร "Autodesk Alias Fundamental" สอนให้ผู้เรียนได้เข้าใจพื้นฐานและหลักการสร้าง 3D Model แบบ Freeform ด้วยการประยุกต์ใช้ NURB Surface และ NURB Curve ในการสร้างให้เกิดรูปทรงและรูปทรงพื้นผิว โดยจะสอนตั้งแต่ การสร้างความเข้าใจให้กับและหลักความคิดในการสร้าง Complex Model  การสร้างโมเดลด้วยโมเดลรูปทรงเลขาคณิตทั่วไปจนสามารถประยุกต์ให้สามารถสร้างโมเดลที่มีความซับซ้อนหรือ Complex Shape การใช้เครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็นภายในโปรแกรม Autodesk Alias การปรับแต่ง Model ให้ได้รูปทรงตามที่ผู้เรียนหรือผู้ใช้งานต้องการ ด้วยการเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์การใช้โปรแกรมสร้างโมเดลจริงจากการคลิกตาม (Step by Step) และการทำแบบฝึกหัด 

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เรียนรู้วิธีคิดและแนวคิดในการสร้าง Complex model
 • การเริ่มต้นการใช้เครื่องมือและการปรับแต่ง User Interface
 • การทำงานภายใน Work Space ควบคุมมุมมอง การเคลื่อนย้ายวัตถุ การเคลื่อนย้ายส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Complex model ภายในโปรแกรม Autodesk Alias
 • การทำงานกับส่วนประกอบของ Nurb Curve, Nurb Surface ในระนาบ 3 มิติภายใน โปรแกรม Autodesk Alias
 • การใช้ Tool ในการสร้างและปรับแต่ง Nurb Surface ให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • ผู้เริ่มต้นใช้โปรแกรม Autodesk Alias หรือผู้ที่เคยสร้างโมเดล (3D Modeling) ด้วยคอมพิวเตอร์มาก่อน
 • มีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ Window 7 Pro และ Window 10 Pro

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Alias ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 20,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 40,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา