ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Alias Class-A Surfaces

หลักสูตร Autodesk Alias Class A Surface

ระยะเวลาในการอบรม: 5 วัน

หลักสูตร “Autodesk Alias Class A Surface” จะเป็นการเรียนรู้การสร้างสรรค์ผิวในลักษณะ Class A Surface ที่มีคุณภาพสูง โดยเข้าใจหลักการสร้าง Class A Surface องค์ประกอบการเกิด Class A Surface การปรับใช้เครื่องมือและแก้ปัญหาในส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดพื้นผิวระดับ Class A Surface

เนื้อหาของหลักสูตร

 • การตั้งค่า User Interface และค่าเริ่มต้นก่อนสร้างชิ้นงาน
 • การสร้างเส้นบน Scan Data
 • เข้าใจการเชื่อมต่อผิวที่เหมาะสม
 • เข้าใจและใช้งาน Diagnostic Shader
 • การทำงานด้วย COS
 • เข้าใจการใช้งานเครื่องมือ Fillet ต่าง ๆ
 • การแก้ไขผิว Fillet และสร้างผิวเชื่อมมากกว่า 4 Conner
 • การสร้างผิวเชื่อมต่อรูปแบบ Class A Surface

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ใช้งานโปรแกรม Autodesk Alias และมีพื้นฐานการใช้งานโดยต้องเข้าใจพื้นฐานการใช้งานเครื่องมือและสร้างชิ้นงานจากโปรแกรมได้ในระดับเบื้องต้นหรือผู้ผ่านการอบรม Autodesk Alias Fundamentals I – II และสนใจการสร้างชิ้นงานรูปแบบ Class A Surface

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Alias ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 22,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 40,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา