ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Maya Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Maya Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Maya Essentials (ผู้เริ่มต้น) 18-20 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 3 14 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Maya Advanced 25-26 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 2 4 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Maya Certified User (เรียน+สอบ) 2-4 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 3 14 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Maya Certified Professional (เรียน+สอบ) 6-10 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 5 6 25,000 ลาดกระบัง
Autodesk Maya Motion Graphic 7-8 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Mudbox Essentials (ผู้เริ่มต้น) 22-23 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา