ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Maya Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Maya Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Maya Essentials (ผู้เริ่มต้น) 14-16 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Maya Advanced 8-9 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 2 4 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Maya Certified User (เรียน+สอบ) 26-28 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 3 6 10,000 ลาดกระบัง
Autodesk Maya Certified Professional (เรียน+สอบ) 3-7 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 5 4 15,000 ลาดกระบัง
Autodesk Maya Motion Graphic 8-9 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Mudbox Essentials (ผู้เริ่มต้น) 12-13 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา