ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Maya Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Maya Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Maya Essentials (ผู้เริ่มต้น) 23-25 ส.ค. 66 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Maya Advanced 20-21 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 2 4 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Maya Certified User (เรียน+สอบ) - 3 0 12,000 -
Autodesk Maya Certified Professional (เรียน+สอบ) 5-9 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 5 4 25,000 ลาดกระบัง
Autodesk Maya Motion Graphic 22-23 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Mudbox Essentials (ผู้เริ่มต้น) - 2 0 6,900 -
ผลงานลูกค้าของเรา