ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Maya Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Maya Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Maya Essentials (ผู้เริ่มต้น) 25-27 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Maya Advanced 4-5 ก.พ. 64 9.00 - 17.00 2 4 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Maya Certified User (เรียน+สอบ) 10-12 ก.พ. 64 9.00 - 17.00 3 6 9,500 ลาดกระบัง
Autodesk Maya Certified Professional (เรียน+สอบ) 7-11 ธ.ค. 63 9.00 - 17.00 5 4 15,000 ลาดกระบัง
Autodesk Maya Motion Graphic 2 ธ.ค. 63 9.00 - 17.00 2 12 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Mudbox Essentials (ผู้เริ่มต้น) 19-21 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 2 12 6,900 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา