ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Maya Certified Professional (เรียน+สอบ)

หลักสูตร Autodesk Maya Certified Professional

ระยะเวลาในการอบรม: 3 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Autodesk Maya Certified Professional จะเป็นการอบรมผู้ใชโปรแกรม Autodesk Maya โดยหลักสูตรนี้จะประกอบด้วยการอบรมด้านการสร้างโมเดล 3D ขั้นสูง, การสร้างงาน Dynamic and Simulation, การสร้าง Effect, หลักการทำงาน Scene Assembly และการ Import/Export FBX File โดยจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรมที่สอดคล้องกับงานที่ทำเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้งานได้จริงหรือสอบ Autodesk Certified Professional

เนื้อหาของหลักสูตร

 • การใช้งาน Freezing Transformation
 • สร้างโมเดล 3มิติ ขั้นสูงด้วย Surface
 • การทำงานกับ Smoothing meshes
 • การจัดการ Materials ขั้นสูง
 • การจัดการแสงในฉาก
 • การปรับแต่ง Raytrace Shadow
 • ปรับแต่ง Camera ขั้นสูง
 • การใช้งาน Constraint
 • การใช้งาน Controller
 • การใช้งาน Rigi Bodies
 • การใช้งาน Soft Body
 • การใช้งาน Physical fields
 • การจัดการไฟล์ FBX

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • ต้องผ่านการอบรม Autodesk Maya Essentials และมีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Autodesk Maya ไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
 • มีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ Window 7 Pro และ Window 1 Pro

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Maya ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 25,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 35,000 บาท

- สุดคุ้ม ราคานี้รวม ค่าสอบ Autodesk Maya Certified Professional Exam มูลค่า 12,500 บาท ฟรี

การสอบและกำหนดการสอบ

 - หลังจากเรียนจบหลักสูตรแล้วต้องมาทำการสอบอีก 1 วัน ใช้เวลาสอบประมาณ 2-3 ชม.

 - ผู้เรียนสามารถแจ้งวันสอบหลังจากเรียนจบหลักสูตร โดยดูจากตารางสอบ หรือตามเวลาที่ผู้เรียนสะดวก

 - ทราบผลสอบทันทีหลังจากสอบเสร็จ ถ้าไม่ผ่านสามารถสอบซ่อมได้ โดยทำการชื้อ Voucher Retake ใหม่ราคาลด 20 %

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา