ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Maya Certified User (เรียน+สอบ)

หลักสูตร Autodesk Maya Certified User

ระยะเวลาในการอบรม: 3 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Autodesk Maya Certified User จะเป็นการอบรมผู้เริ่มต้นใช้โปรแกรม Autodesk Maya โดยในหลักสูตรนี้ประกอบด้วยการอบรมพื้นฐานด้านต่างๆ เช่น Modeling การสร้างชิ้นงาน 3D ด้วยวิธีและเครื่องมือต่างๆ, Rigging การสร้างกระดูกให้กับตัวละครเพื่อใช้ในงานเอนิเมชัน, Material การสร้างลักษณะสีและการสะท้อนแสงของวัตถุ โดยจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรมและหลักการสร้างโมเดล 3D รวมถึงการทำงานในส่วนอื่นๆ ของโปรแกรมเพื่อเป็นพื้นฐานในการทำงานหรือสอบ Autodesk Certified User

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เรียนรู้ User Interface และเครื่องมือในการจัดการ Viewport
 • เรียนรู้เครื่องมือพื้นฐานในการสร้างงาน 3 มิติ ทั้ง Polygon และ 2d Nurbs
 • การสร้างและปรับแต่ง Bones
 • การใช้งาน IK Handle Bones
 • การปรับแต่ง Skin
 • การใช้งาน Hypershade
 • การสร้างและปรับแต่งแสง
 • การสร้างงาน Animation ขั้นพื้นฐาน
 • การสร้างและปรับแต่งกล้อง
 • ตั้งค่าการ Render งาน

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • ผู้เริ่มต้นใช้โปรแกรม Autodesk Maya
 • มีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ Window 7 Pro และ Window 1 Pro

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Maya ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 9,500 บาท เรียนแบบส่วนตัว 18,000 บาท

สุดคุ้ม ราคานี้รวม ค่าสอบ Autodesk Inventor Certified User Exam มูลค่า 2,900 บาท ฟรี

การสอบและกำหนดการสอบ

 - หลังจากเรียนจบหลักสูตรแล้วต้องมาทำการสอบอีก 1 วัน ใช้เวลาสอบประมาณ 2-3 ชม.

 - ผู้เรียนสามารถแจ้งวันสอบหลังจากเรียนจบหลักสูตร โดยดูจากตารางสอบ หรือตามเวลาที่ผู้เรียนสะดวก

 - ทราบผลสอบทันทีหลังจากสอบเสร็จ ถ้าไม่ผ่านสามารถสอบซ่อมได้ โดยทำการชื้อ Voucher Retake ใหม่ราคาลด 20 %

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา