ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Maya Motion Graphic

หลักสูตร Autodesk Maya Motion Graphic

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Autodesk Maya MASH Tools จะแนะนำการใช้งานเครื่องมือในส่วนของ MASH เพื่อสร้างงานนำเสนอรูปแบบ Motion Graphic และแนะนำการประยุกต์ใช้งาน MASH Tool เพื่อช่วยในการสร้างกลุ่มวัตถุ, การจัดการ MASH Network, การสร้าง Animation, การใช้งาน MASH ร่วมกับเครื่องมือในส่วนอื่น ๆ ของโปรแกรม รวมถึงการสร้าง Shader ให้กับระบบ MASH เพื่อสร้างภาพเสมือนจริง (Render) ทั้งรูปแบบถาพนิ่งและเคลื่อนไหวเพื่อการสร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่แปลกใหม่และหลากหลายมากยิ่งขึ้น

เนื้อหาของหลักสูตร

 • ทำความรู้จัก MASH
 • เรียนรู้ MASH Workspace
 • การสร้างระบบ MASH Network
 • เรียนรู้ชุดเครื่องมือ MASH Deformer
 • MASH Deformer
 • Curve Warp
 • MASH Jiggle Deformer
 • MASH Blend Deformer
 • การใช้งาน MASH Node
 • การใช้งาน MASH Dynamic
 • MASH Constrain
 • การใช้งาน MASH ร่วมกับ nParticle
 • การสร้าง MASH Aimation
 • การสร้าง MASH Animation
 • แก้ไข Animation ด้วย Graph Editor
 • การสร้าง Cache MASH Network
 • สร้างและใส่ Shader
 • การสร้างภาพ Render

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • ต้องผ่านการอบรม Autodesk Maya Essentials หรือมีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Autodesk Maya ไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
 • ผู้สนใจการทำงานรูปแบบ Motion Graphic ด้วยโปรแกรม MAYA

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Maya ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 6,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา