ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Fusion 360 Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Fusion 360 Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Fusion 360 Essentials (ผู้เริ่มต้น) 7-8 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 2 4 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Certified User (เรียน+สอบ) 28-30 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Freeform 21-22 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Static Stress and Modal Analysis 28-29 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Thermal and Thermal Stress Analysis 19-20 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Sheet Metal Design 21 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 1 14 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Integration with EAGLE 5 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 3D Printing 21 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM Turning (ผู้เริ่มต้น) 19-21 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM 2D Cutting (Waterjet,Plasma,Laser) 21-22 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 2 6 6,900 สมุทรปราการ
Autodesk Fusion 360 CAM 2D Engraving - 2 0 6,900 -
Autodesk Fusion 360 CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) 22-24 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) 22-24 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา