ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Fusion 360 Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Fusion 360 Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Fusion 360 Essentials (ผู้เริ่มต้น) 25-26 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Certified User (เรียน+สอบ) 29-31 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 3 13 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Advanced Drawing 10 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Advanced Part Design 2-3 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Advanced Assembly Design 5-6 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Mesh Modeling Essentials 25 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Surface Modeling Essentials 25-26 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Class A Surface Modeling (ขั้นสูง) 16-17 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Reverse Engineering (ขั้นสูง) 27-28 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Freeform Modeling 30-31 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Rendering and Animation 4-5 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,000 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Plastic Part Modeling 25-26 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Product Design Extension 12 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Generative Design Essentials 20 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Configurations 20-21 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 2 14 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Static Stress and Modal Analysis 2-3 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Advanced Simulation & Analysis 8 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 7,500 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Thermal and Thermal Stress Analysis 23-24 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Sheet Metal Design 6 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Nesting & Fabrication Extension 18 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Integration with EAGLE 15 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 3D Printing 26 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM Turning (ผู้เริ่มต้น) 26-28 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM 2D Cutting (Waterjet,Plasma,Laser) 26-27 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 สมุทรปราการ
Autodesk Fusion 360 CAM 2D Engraving 24-25 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) 25-27 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) 12-14 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion360 CAM High Speed Machining 19-20 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 2 14 8,000 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM 4 Axis Milling 7-9 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM 3+2 Axis Milling 30-31 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM 5 Axis Simultaneous Milling 24-26 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Fusion 360 CAM Automating Hole Recognition (เจาะแบบหาพิกัดรูอัตโนมัติ) 30-31 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 4,000 สมุทรปราการ
Autodesk Fusion 360 CAM Steep & Shallow (กัดผิวละเอียดแบบชันและลึก) 11-12 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 สมุทรปราการ
Autodesk Fusion 360 CAM Probing (งานวัด CMM) 30 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 1 6 5,000 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM For Post Processor 24-25 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 2 6 10,000 สมุทรปราการ
Autodesk Fusion 360 CAM Trim Toolpath (ปรับแต่งทางเดินกัด) 20 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 1 6 4,000 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา