ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Fusion 360 Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Fusion 360 Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Fusion 360 Essentials (ผู้เริ่มต้น) 15-16 ธ.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Certified User (เรียน+สอบ) 1-3 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 3 14 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Advanced Drawing 10 มี.ค. 66 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Advanced Part Design 8-9 มี.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Advanced Assembly Design 9-10 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Mesh Modeling Essentials - 1 0 3,500 -
Autodesk Fusion 360 Surface Modeling Essentials 12-13 ม.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Freeform Modeling 11-12 ม.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Plastic Part Modeling 2-3 มี.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Product Design Extension - 1 0 3,500 -
Autodesk Fusion 360 Generative Design Essentials 20 ม.ค. 66 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Static Stress and Modal Analysis 15-16 มี.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Advanced Simulation & Analysis 6-7 มี.ค. 66 9.00 - 17.00 2 14 7,500 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Thermal and Thermal Stress Analysis - 2 0 6,900 -
Autodesk Fusion 360 Sheet Metal Design 12 ม.ค. 66 9.00 - 17.00 1 14 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Nesting & Fabrication Extension 14 เม.ย. 66 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Integration with EAGLE 20 ธ.ค. 65 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 3D Printing 22 ธ.ค. 65 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM Turning (ผู้เริ่มต้น) 25-27 ม.ค. 66 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM 2D Cutting (Waterjet,Plasma,Laser) 26-27 ม.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM 2D Engraving 23-24 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) 8-10 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) 14-16 ธ.ค. 65 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion360 CAM High Speed Machining 4-5 ม.ค. 66 9.00 - 17.00 2 14 8,000 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM 4 Axis Milling 14-16 ธ.ค. 65 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM 3+2 Axis Milling 11-13 ม.ค. 66 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM 5 Axis Simultaneous Milling 5-7 เม.ย. 66 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Fusion 360 CAM Automating Hole Recognition 24-25 ม.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 4,000 สมุทรปราการ
Autodesk Fusion 360 CAM Steep & Shallow - 0 -
Autodesk Fusion 360 CAM Probing (งานวัด CMM) 3 มี.ค. 66 9.00 - 17.00 1 6 5,000 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM For Post Processor 8-9 ธ.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 10,000 สมุทรปราการ
Autodesk Fusion 360 CAM Trim Toolpath 9 ธ.ค. 65 9.00 - 17.00 1 6 4,000 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา