ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Fusion 360 Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Fusion 360 Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Fusion 360 Essentials (ผู้เริ่มต้น) 23-24 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Certified User (เรียน+สอบ) 7-9 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 3 14 9,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Freeform 24-25 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Static Stress and Modal Analysis 15-16 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Thermal and Thermal Stress Analysis 6-7 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Sheet Metal Design 20 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Nesting & Fabrication Extension 14 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Integration with EAGLE 2 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 3D Printing 26 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM Turning (ผู้เริ่มต้น) 7-9 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM 2D Cutting (Waterjet,Plasma,Laser) 27-28 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 2 6 6,900 สมุทรปราการ
Autodesk Fusion 360 CAM 2D Engraving 7-8 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) 7-9 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) 17-19 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 3 4 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM 4 Axis Milling - 3 0 12,000 -
Autodesk Fusion 360 CAM 3+2 Axis Milling 5-7 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM 5 Axis Simultaneous Milling 19-21 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Fusion 360 CAM Probing (งานวัด CMM) 26 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 1 6 5,000 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM For Post Processor 5-6 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 10,000 สมุทรปราการ
ผลงานลูกค้าของเรา