ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Fusion 360 Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Fusion 360 Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Fusion 360 Essentials (ผู้เริ่มต้น) 4-5 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 14 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Certified User (เรียน+สอบ) 23-25 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 3 5 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Freeform - 2 0 6,900 -
Autodesk Fusion 360 Static Stress and Modal Analysis - 2 0 6,900 -
Autodesk Fusion 360 Thermal and Thermal Stress Analysis - 2 0 6,900 -
Autodesk Fusion 360 Sheet Metal Design - 1 0 3,500 -
Autodesk Fusion 360 Integration with EAGLE - 1 0 3,500 -
Autodesk Fusion 360 3D Printing 3 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM Turning (ผู้เริ่มต้น) 4-6 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM 2D Cutting (Waterjet,Plasma,Laser) 5-6 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 สมุทรปราการ
Autodesk Fusion 360 CAM 2D Engraving 26-27 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) - 3 0 12,000 -
Autodesk Fusion 360 CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) 11-13 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา