ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Fusion 360 Certified User (เรียน+สอบ)

หลักสูตร Autodesk Fusion 360 Certified User

ระยะเวลาในการอบรม: 3 วัน

หลักสูตร Autdesk Fusion 360 Certified User เป็นการอบรมสำหรับผู้ที่ต้องการได้รับการรับรองจาก Autodesk ว่าสามารถใช้โปรแกรม Fusion 360 ในการออกแบบ 3 มิติ ด้วยหลักการและคำสั่งที่ถูกต้อง โดยการสอนจะให้ความสำคัญกับหัวข้อที่สำคัญสำหรับการสอบและมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจในหลักการขั้นพื้นฐาน ดังนี้ การใช้ User Interface, การร่วมมือสร้างผลงานร่วมกันด้วย A360 ,  การสร้าง 2D Sketch, การประกอบ ชิ้นงาน(Assembly Modeling), การสร้างแบบสั่งผลิต 2D Drawing, การปั้นวัตถุ(Sculpt) เนื้อหาทั้งหมดจะครอบคลุมเนื้อหาที่ใช้สอบทั้งหมด ด้วยการเรียนที่ให้ผู้เรียนคลิกตาม (Step by Step) เพื่อให้เข้าใจการใช้คำสั่ง การทำแบบฝึกเพิ่มประสบการณ์และเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบ Autodesk Certified User Exam

ระยะเวลาในการอบรม

3 วัน

เนื้อหาของหลักสูตร

 • ทำความรู้จัก Autodesk Fusion 360
 • Workspace ของ Fusion 360
 • การสร้าง 2D Sketch
 • การสร้างโมเดลชนิด Solid Models
 • การปั้นโมเดลด้วย T-Splines technology
 • การประกอบชิ้นงาน
 • การสร้างแบบสั่งงาน(Drawing)
 • การร่วมมือกับทีมผ่านทาง A360

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ต้องมีประสบการณ์ใช้โปรแกรม Autodesk Fusion 360 ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Fusion 360 ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of User จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 12,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 22,000 บาท

Promotion ราคานี้รวน ค่าสอบ Autodesk Fusion 360 Certified User Exam และสอบซ่อมจำนวน 1 ครั้งเรียบร้อยแล้ว

การสอบและกำหนดการสอบ

 - หลังจากเรียนจบหลักสูตรแล้วต้องมาทำการสอบอีก 1 วัน ใช้เวลาสอบประมาณ 2-3 ชม.

 - ผู้เรียนสามารถแจ้งวันสอบหลังจากเรียนจบหลักสูตร โดยดูจากตารางสอบ หรือตามเวลาที่ผู้เรียนสะดวก

 - ทราบผลสอบทันทีหลังจากสอบเสร็จ ถ้าไม่ผ่านสามารถสอบซ่อมได้ โดยทำการชื้อ Voucher Retake ใหม่ราคาลด 20 %

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา