ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk Fusion 360 Certified User (เรียน+สอบ)

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
29-31 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 14 0
17-19 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 14 0
ผลงานลูกค้าของเรา