ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Fusion 360 CAM Probing (งานวัด CMM)

หลักสูตร Autodesk Fusion 360 CAM Probing

ระยะเวลาในการอบรม: 1 วัน 

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการ Set จุด Center ด้วยโปรแกรม Fusion 360 CAM ซึ่งจะมีเครื่องมือที่เข้ามาช่วยในการหา Center หรือจุด Origin (WCS) ของชิ้นงานเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ Set งาน  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การเลือกใช้หัว Probe  การกำหนดค่าระยะพารามิเตอร์ในแนวแกน Z การกำหนดระยะห่างของหัว Probe กับชิ้นงานในแนวแกน X,Y และการกำหนด Machine WCS Offset แล้วยังรวมไปถึงการใช้หัว Probe ในการวัดชิ้นงานหลังจากการกัดชิ้นงานด้วยเครื่อง CNC โดยที่ไม่ต้องถอดหรือยกชิ้นงานออกมาวัดข้างนอกเครื่อง CNC และมีตัวอย่างให้ผู้เรียนได้ฝึกความชำนาญในการใช้โปรแกรมมากขึ้น

เนื้อหาของหลักสูตร

 • ขั้นตอนการทำงานของ Autodesk Fusion 360 CAM Probing
 • การสร้าง Setup Stock Material
 • การกำหนด Plane X,Y,Z ให้ตรงกับงาน CNC
 • การเลือกใช้หัว Probe
 • การเลือก Set ความสูงของชิ้นงาน
 • การเลือก Set หา Center จากขอบของชิ้นงาน X,Y
 • การกำหนด Machine WCS Offset
 • การวัดชิ้นงานด้วยหัว Probe
 • การเรียกใช้ Post Process เพื่อนำ G-Code ไปใช้ยังเครื่อง CNC

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หลักสูตรการเรียนนี้ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานการใช้โปรแกรม Autodesk Fusion 360 CAM, Autodesk Inventor CAM 2.5D Milling, Autodesk Inventor CAM 3D Milling และควรมีทักษะในการใช้เครื่อง CNC เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจในการใช้ของโปรแกรม

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Fusion 360 ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 5,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 10,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา