ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk Fusion 360 CAM Probing (งานวัด CMM)

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
4 ธ.ค. 67 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 6 0
ผลงานลูกค้าของเรา