ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Fusion 360 CAM 4 Axis Milling

หลักสูตร Autodesk Fusion 360 CAM 4 Axis Milling

ระยะเวลาในการอบรม: 3 วัน 

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงหลักการทำงานของโปรแกรม Autodesk Fusion 360 CAM การใช้งานเครื่องมือต่างๆ การกำหนดแกนอ้างอิง การสร้าง Stock การเลือก Tool การเลือก Holder การกำหนดระยะค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการ Machine การกำหนดเส้นทางเดินของดอกกัดการสร้างเส้นเดินเข้า-ออกของดอกกัด การจำลองรูปแบบการกัดชิ้นงานและการเรียกใช้ Post Process แต่ละรุ่นของเครื่องจักร และช่วยในเรื่องของการตรวจสอบความถูกต้องในการกัดด้วยการจำลองการกัดด้วยคำสั่ง Machines Simulation รวมถึงการดาวน์โหลด Post Process เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของ Autodesk

เนื้อหาของหลักสูตร

 • ขั้นตอนการทำงานของ Autodesk Fusion 360 CAM 4 Axis
 • การเตรียมชิ้นงานเพื่อใช้ในงาน CNC
 • การสร้าง Tool Library และ การเลือกเครื่องมือสำหรับกัดชิ้นงาน
 • เรียนรู้การใช้คำสั่ง Fusion 360 CAM 5 Axis Operation
 • การแก้ไข Solid Model ในโหมด CAM
 • ตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม Simulation
 • การสร้าง G-Code & M-Code เพื่อใช้สำหรับผู้ควบคุมเครื่อง CNC
 • การดาวน์โหลด Post Process เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ Autodesk
 • การเรียกใช้ Post Process ในแต่ละรุ่นของเครื่องจักร CNC

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หลักสูตรการเรียนนี้ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานการใช้โปรแกรม Autodesk Fusion 360, Autodesk Fusion CAM 2.5D Milling, Autodesk Fusion CAM 3D Milling, Fusion CAM Turning และควรมีทักษะในการใช้เครื่อง CNC เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจในการใช้ของโปรแกรม Autodesk Fusion CAM 4 Axis ได้ดียิ่งขึ้น

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Fusion 360 ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 12,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 24,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา