ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Fusion 360 Advanced Part Design

หลักสูตร Autodesk Fusion 360 Advanced Part Design

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

Course Outline

หลักสูตร “Autodesk Fusion 360 Advanced Part Design” จะสอนการเขียนโมเดลด้วนฟีเจอร์ระดับสูงและการประยุกต์ใช้ฟีเจอร์นั้นๆ ในงานออกแบบที่เหมาะสม โดยเริ่มตั้งแต่เทคนิคการเขียน 2D – 3D Sketch เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับฟีเจอร์ต่างๆ เช่น Sweep, Loft และเครื่องมือในการจัดการ Body เช่น Combine, Split และเครื่องมือหรือคำสั่งที่ช่วยให้งาน Part ทำได้ง่ายขึ้นเช่น การประยุกต์ใช้ Parameter การสร้าง Material การออกแบบด้วยคำสั่ง Automate Design ซึ่งการสอนผ่านการอธิบายสรุปเนื้อหาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจง่ายที่สุด และลงมือทำแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้เรียนได้ทำตามเพื่อเพิ่มประสบการณ์และทักษะในการใช้โปรแกรม

เนื้อหาของหลักสูตร

  • การเขียน 2D Sketch ระดับสูงและการประยุกต์ใช้ 3D Sketch
  • ฟีเจอร์สร้างเนื้อระดับสูง เช่น Sweep, Loft, Rib, Web, Emboss และการประยุกต์ใช้งาน
  • คำสั่งแก้ไขฟีเจอร์ เช่น Shell, Draft, Offset Face และ Replace Face เป็นต้น
  • คำสั่งในการจัดการกับ Face และ Body เช่น Move, Combine, Split Face, Split Body
  • การออกแบบชิ้นส่วนด้วยคำสั่ง Automate Design
  • การใช้ Application ที่น่าสนใจจาก Autodesk Apps Store เช่น Voronoi Sketch Generator, Gear Generator และ Properties++

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

วิศวกร นักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจ ต้องเข้าใจอินเตอร์เฟสการใช้งานโปรแกรมและการเขียน Solid Model ด้วย Fusion 360 เป็นอย่างดี หรือผ่านการอบรมหลักสูตร Fusion 360 Essentials มาแล้ว

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม Autodesk Fusion 360 ใช้ได้ 30 วัน
  • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
  • ประกาศนียบัตรจาก Certificate of Completion Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

เรียนแบบกลุ่ม 5,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 12,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา