ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Fusion 360 Product Design Extension

หลักสูตร Autodesk Fusion 360 Product Design Extension

ระยะเวลาในการอบรม: 1 วัน

Course Outline

หลักสูตร “Autodesk Fusion 360 Product Design Extension” จะสอนการใช้เครื่องมือระดับสูงที่อยู่ใน Product Design Extension สำหรับแก้แบบชิ้นงาน Complex Plastic Part ได้แก่ การตั้งค่าการออกแบบ Plastic Rule ที่จะควบคุมค่าพารามิเตอร์ของฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับ Plastic Part เพิ่มฟีเจอร์เฉพาะ ได้แก่ Boss, Snap Fit, Rest การสร้าง Geometric Pattern การสร้างรูปแบบที่ซับซ้อน Volumetric Lattice โดยการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นการทำตาม (Step by Step) และการทำแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและมีความเชี่ยวชาญในการใช้คำสั่งและเครื่องมือของโปรแกรมในการออกแบบชิ้นงาน Complex Plastic Part

เนื้อหาของหลักสูตร

  • เกี่ยวกับ Product Design Extension
  • การกำหนด Plastic Rule เพื่อควบคุมการออกแบบ
  • กลุ่มคำสั่ง Plastic Design Tools ได้แก่ Web, Rib, Boss, Snap Fit, Rest
  • การสร้างรูปแบบ Pattern ที่ซับซ้อน (Geometric Pattern)
  • คำสั่งในการแปลง Mesh Model เป็น Solid, Surface หรือ T-Spline
  • ส้างรูปแบบที่ซับซ้อนตามรูปทรงที่กำหนด Volumetric Lattices 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

วิศวกร นักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจ ต้องเข้าใจอินเตอร์เฟสและคำสั่งการเขียนโมเดล Plastic Part เป็นอย่างดี หรือผ่านการอบรมหลักสูตร Fusion 360 Plastic Part Modeling มาแล้ว

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม Autodesk Fusion 360 ใช้ได้ 30 วัน
  • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
  • ประกาศนียบัตรจาก Certificate of Completion Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

เรียนแบบกลุ่ม 3,500 บาท เรียนแบบส่วนตัว 7,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา