ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk Fusion 360 Sheet Metal Design

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
2 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 14 0
6 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
ผลงานลูกค้าของเรา