ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Fusion 360 CAM 2D Engraving

หลักสูตร Autodesk Fusion 360 CAM 2D Engraving

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “Autodesk Fusion 360 CAM 2D Engraving” จะสอนหลักการกัดวัสดุด้วยการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นกระบวนการกัดชิ้นงานในรูปแบบ 2มิติ ตามลายเส้นของตัวหนังสือที่จะมาช่วยลดเวลาในการทำงานของมนุษย์ได้เร็วและลดขอผิดพลาดที่น้อยลง และจะช่วยให้ชิ้นงานที่ได้นั้นมีคุณภาพสูงมากขึ้น ในระหว่างเรียนผู้เรียนจะได้ลองใช้เครื่องมือในการจำลองการกัดและมีตัวอย่างกรณีศึกษาให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงหลักการของโปรแกรมได้มากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงให้มากที่สุด 

เนื้อหาของหลักสูตร

 • การใช้อินเตอร์เฟสในงาน Engraving กัดลาย
 • การคำนวณหาความเร็วรอบและความเร็วเดิน(Feed)
 • เริ่มต้นใช้งาน Autodesk Fusion 360 CAM 2D Engraving
 • การตั้งค่าด้วยคำสั่ง Setups
 • การตั้งค่า Stock
 • การใช้งานคำสั่ง Engraving ในการกัดลาย
 • การเลือกใช้ Tool
 • การจำลองการตัดชิ้นด้วยสภาพแวดล้อมของโปรแกรม
 • เรียกใช้ Post Process แต่ละรุ่นของเครื่องจักร
 • ทดลองตัดงานจริง (ฝึกปฏิบัติจริง)

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรม Autodesk Fusion 360 Essentials หรือผู้ใช้ที่เข้าใจหลักการในการกัด (Milling)พื้นฐานมาพอสมควร

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Fusion 360 ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตรจาก Certificate of Completion Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

เรียนแบบกลุ่ม 6,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา