ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Fusion 360 CAM Automating Hole Recognition (เจาะแบบหาพิกัดรูอัตโนมัติ)

หลักสูตร Autodesk Fusion 360 CAM Automating Hole Recognition

ระยะเวลาในการอบรม: 1 วัน 

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงหลักการทำงานของโปรแกรม Autodesk Fusion 360 CAM 2.5 Axis & 3+2 Axis ในเรื่องของงานเจาะรู ซึ่งจะได้เรียนรู้คำสั่งที่ใช้ในการเจาะรูให้กับชิ้นงานแบบ Automatic รวมไปถึงการตั้งค่า Tool & Holder เพื่อให้โปรแกรมเรียกใช้งานได้ตามความต้องการ และการ Edit Operation ต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับชิ้นงานและอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่อง CNC

เนื้อหาของหลักสูตร

 • ขั้นตอนการทำงานของ Autodesk Fusion 360 CAM
 • การเตรียม Model เพื่อใช้ในการสร้างโปรแกรม CAM & CNC
 • การสร้าง Tool Library และ การเลือกเครื่องมือสำหรับกัดชิ้นงาน
 • เรียนรู้การใช้คำสั่ง Hole Recognition
 • สร้าง Operation งานเจาะ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม Simulation
 • การสร้าง G-Code & M-Code เพื่อใช้สำหรับผู้ควบคุมเครื่อง CNC

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หลักสูตรการเรียนนี้ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานการใช้โปรแกรม Autodesk Fusion 360, Autodesk Fusion CAM 2.5D Milling และควรมีทักษะในการใช้เครื่อง CNC เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจในการใช้ของโปรแกรม Autodesk Fusion CAM Hole Recognition ได้ดียิ่งขึ้น

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Fusion 360 ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตรจาก Certificate of Completion Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

เรียนแบบกลุ่ม 4,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 8,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา