ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Fusion 360 Integration with EAGLE

หลักสูตร Autodesk Fusion 360 Integration with EAGLE

ระยะเวลาในการอบรม: 1 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Autodesk Fusion 360 Integration with EAGLE เป็นหลักสูตรเรียนรู้ Workflow การสร้าง PCB Borad โดยการทำงานร่วมกันระหว่างโปรแกรม Fusion 360 และ EAGLE โดยเนื้อหาในหลักสูตรจะประกอบไปด้วย การทำความรู้จักอินเตอร์เฟสของFusion 360และ EAGLE การออกแบบและสร้างแผ่น PCB ด้วยFeature ต่างๆในFusion 360 และการนำข้อมูลจาก EAGLE มาสร้าง PCB Board แบบ 3มิติ ใน Fusion 360 เป็นต้น ผู้เรียนจะได้ทดลองทำแบบฝึกหัดแบบ Step By Step ในทุกบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น

เนื้อหาของหลักสูตร

 • อินเตอร์เฟสของ Fusion 360
 • การสร้างและแผ่น PCB ใน Fusion 360
 • อินเตอร์เฟสของ EAGLE
 • การใช้ Design Block ใน EAGLE
 • คำสั่ง Create Borad ใน EAGLE
 • นำข้อมูลจาก EAGLE มาสร้าง PCB Boardแบบ 3มิติ ใน Fusion 360
 • คำสั่งแก้ไข PCB ใน Fusion 360

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

- ผู้เริ่มต้นใช้โปรแกรม Autodesk Fusion และสนใจงานสร้าง PCB Borad แบบ 3มิติ

-  มีพื้นฐานความเข้าใจในวงจรอิเล็กทรอนิกส์

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Fusion 360 ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตรจาก Certificate of Completion Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

เรียนแบบกลุ่ม 3,500 บาท เรียนแบบส่วนตัว 7,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา