ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk Fusion 360 CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น)

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
8-10 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 สมุทรปราการ Room 1 6 0
ผลงานลูกค้าของเรา