ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Fusion 360 3D Printing

หลักสูตร Autodesk Fusion 360 For 3D Printing

ระยะเวลาในการอบรม: 1 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Autodesk Fusion 360 For 3D Printing เป็นหลักสูตรที่จะอบรมการใช้เครื่องมื่อ สร้างชิ้นงาน 3มิติทั้งแบบ Solid Modeling และ  Sculpt Modeling ใน Autodesk Fusion360 โดยเนื้อหาในหลักสูตรจะประกอบไปด้วย การทำความรู้จักอินเตอร์เฟสของโปรแกรม การออกแบบและสร้างชิ้นงาน 3มิติ ด้วยFeature ต่างๆและการส่งออกไฟล์ไปเครื่องพิมพ์ 3D Printer เป็นต้น ผู้เรียนจะได้ทดลองทำแบบฝึกหัดแบบ Step By Step ในทุกบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น
    

เนื้อหาของหลักสูตร

  • ทำความรู้จัก Autodesk Fusion 360
  • Workspace ของ Fusion 360
  • การสร้างโมเดลชนิด Solid Models
  • การสร้างโมเดลชนิด Sculpt Models
  • การเตรียมชิ้นงานก่อนส่งไปยังเครื่องพิมพ์ 3มิติ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

- ผู้เริ่มต้นใช้โปรแกรม Autodesk Fusion และสนใจงานการพิมพ์ 3มิติ

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม Autodesk Fusion 360 ใช้ได้ 30 วัน
  • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
  • ประกาศนียบัตรจาก Certificate of Completion Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

เรียนแบบกลุ่ม 3,500 บาท เรียนแบบส่วนตัว 7,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา