ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk BIM 360 Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk BIM 360 Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk BIM 360 DOCs 18 ธ.ค. 63 9.00 - 17.00 1 12 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk BIM 360 Design (Team) 8 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 1 12 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk BIM 360 Coordinate - 1 0 3,500 -
Autodesk BIM 360 Cost - 1 0 3,500 -
Autodesk BIM 360 Plan - 1 0 3,500 -
Autodesk BIM 360 Bulid - 1 0 3,500 -
ผลงานลูกค้าของเรา