ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk BIM 360 Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk BIM 360 Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk BIM 360 DOCs 20 เม.ย. 66 9.00 - 17.00 1 12 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk BIM 360 Design (Team) - 1 0 3,500 -
Autodesk BIM 360 Coordinate 25 พ.ค. 66 9.00 - 17.00 1 12 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk BIM 360 Cost Management 4 พ.ค. 66 9.00 - 17.00 1 14 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk BIM 360 Feild 20 เม.ย. 66 9.00 - 17.00 1 12 3,500 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา