ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk BIM 360 Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk BIM 360 Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk BIM Collaborate Pro 18 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk BIM 360 DOCs 20 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 1 12 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk BIM 360 Design (Team) 14 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk BIM 360 Coordinate 26 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 1 12 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk BIM 360 Cost Management 26 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 1 14 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk BIM 360 Feild 26 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 1 12 3,500 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา