ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk BIM 360 Coordinate

หลักสูตร Autodesk BIM 360 Coordinate

ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “Autodesk BIM 360 Coordinate” จะแนะนำการใช้งานเครื่องมือสำหรับ Combine Model และการตรวจสอบการชนกันของโมเดล Clash ผ่านตัว Module BIM 360 Coordinate ที่สามารถตรวจสอบโมเดลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถสร้างรายงาน พร้อมทั้งติดตาม Task Tracking พร้อมทั้งระบบแจ้งเตือนผ่าน Email ไปยังผู้รับผิดชอบ รวมถึงมี Module Project Management ที่ใช้ในการสร้างแบบฟอร์ม RFI / Submittals ในการร้องขอข้อมูลรายละเอียด และการจัดเตรียมแบบสำหรับการส่งให้ยังหน่วยงาน หรือฝ่าย ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบอีกด้วย

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เรียนรู้การนำโมเดลเข้าระบบ
 • เรียนรู้การตั้งค่า Coordination เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
 • เรียนรู้การดู Clash พร้อมทั้งปรียบเทียบกับไฟล์ Model อื่น ๆ
 • การสร้าง Markup ใน Clash พร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดและผู้รับผิดชอบ
 • เรียนรู้การสร้าง Work Flow ในการร้องขอ RFI และส่งตรวจ Submittals
 • เรียนรู้การใช้งาน Clash ด้วย Navisworks และการ Integration ร่วมกัน

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

 • มีพื้นฐานการใช้งาน Web Browser
 • มีความรู้ในการเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรม
 • มีความรู้ในการใช้งาน Autodesk Naviswork เบื้องต้น

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk BIM 360 Coordinate ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 3,500 บาท เรียนแบบส่วนตัว 6,900 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา