ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk BIM 360 Coordinate

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
22 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
ผลงานลูกค้าของเรา