ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk BIM 360 Design (Team)

หลักสูตร Autodesk BIM 360 Design

ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “Autodesk BIM360 Design” จะแนะนำ Workflow ในการทำงานด้วยระบบ Collaborate ภายในตัวโปรแกรม Autodesk Revit เพื่อใช้ในการทำงานร่วมกัน อย่างเป็นระบบ และยังสามารถทำการเปิดใช้งาน Workset เพื่อให้สิทธิผู้ใช้งานท่านอื่นในการทำงานพร้อมกัน ต่างสถานที่ผ่านระบบ Cloud ได้ รวมถึงเครื่องมือการส่งเนื้องาน (Package File Set) เพื่อใช้ในการส่งตรวจงาน พร้อมทั้งการสร้าง Team Group ในการควบคุมการทำงานให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการวิธีการสร้าง และเปิดใช้งานระบบ BIM 360 Design อีกด้วย

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เรียนรู้ระบบการทำงาน BIM 360 Design
 • เรียนรู้การตั้งค่าไฟล์ Workset ภายใน Revit
 • เรียนรู้การตั้งค่าไฟล์ Collaborate ภายใน Revit
 • เรียนรู้การ Publish/Package ในการส่งแบบงาน
 • เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือ Model Review ภายใน BIM 360 Collaborate 

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

 • มีพื้นฐานในการใช้งาน Revit ขั้นต้น
 • มีความรู้ในการเขียนแบบออกแบบด้านสถาปัตยกรรม

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk BIM 360 Design ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 3,500 บาท เรียนแบบส่วนตัว 6,900 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา