ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk BIM 360 Design (Team)

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
14 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room2 6 0
ผลงานลูกค้าของเรา