ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk BIM 360 DOCs

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
20 เม.ย. 66 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 12 0
ผลงานลูกค้าของเรา