ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk BIM 360 DOCS

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
28 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 12 0
28 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
ผลงานลูกค้าของเรา