ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk BIM 360 DOCs

หลักสูตร การจัดการเอกสารงานก่อสร้างด้วย Autodesk BIM 360 DOCs

ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “การจัดการเอกสารงานก่อสร้างด้วย Autodesk BIM 360 DOCs” จะสอนการใช้งาน BIM 360 DOCs ตามบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา หัวหน้าคนงาน ผู้จัดการเอกสาร สถาปนิก วิศวกร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ให้สามารถสื่อสารและการทำงานร่วมกันในโครงการได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ โดยในหลักสูตรนี้จะสอนการใช้ BIM 360 DOCs ผ่านเว็บเบราว์เซอร์เป็นหลัก และจะเสริมในส่วนของอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) เข้าไปในหลักสูตรด้วย

เนื้อหาของหลักสูตร

 • การจัดการและตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ (Account Management) กำหนดบทบาทสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล และการวิเคราะห์กิจกรรมต่างของผู้ใช้ที่เกิดขึ้นในโครงการ
 • การจัดการส่วนผู้ดูแลโครงการ (Project Administration) การสร้างโครงการ การเพิ่มผู้เกี่ยวข้อง ทั้งแบบรายบุคคลและองค์กร ให้สามารถทำงานในปรเจคได้
 • การจัดการไฟล์ในโครงการ (Document Management) การเรียกดูรายละเอียดของไฟล์ การสร้าง Markup และ Issue การจัดการกับเวอร์ชันของไฟล์
 • ตัวอย่างเวิร์กโฟลว์การใช้ BIM 360 DOCS ในการจัดการงานเอกสารของโครงการ
 • ตัวอย่างเวิร์กโฟลว์การใช้ BIM 360 DOCS ในการจัดการไฟล์ Revit ทั้งโครงการ 

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

 • สามารถใช้โปรแกรมประเภทเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Internet Explorer หรือ Google Chrome เป็นต้น
 • ผู้เข้าอบรมต้องติดตั้ง BIM 360 ในเพลตฟอร์ม iOS หรือ Android สำหรับการใช้ BIM DOCs ในอุปกรณ์เคลื่อน

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk BIM 360 DOCs ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 3,500 บาท เรียนแบบส่วนตัว 6,900 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา