ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Vault Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Vault Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Vault Basic Essentials (ผู้เริ่มต้น) 4-6 ก.ค. 66 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Vault Administrator (ผู้ดูแลระบบ) 6 ก.ค. 66 9.00 - 17.00 1 6 4,000 ลาดกระบัง
Autodesk Vault Workgroup Essentials 10-11 ส.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Vault Professional Essentials 4-5 ก.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Vault Professional Data Management for Inventor Users 22-23 ส.ค. 66 9.00 - 17.00 2 12 6,900 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา