ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Vault Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Vault Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Vault Basic Essentials (ผู้เริ่มต้น) 22-24 พ.ย. 65 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Vault Administrator (ผู้ดูแลระบบ) - 1 0 4,000 -
Autodesk Vault Workgroup Essentials 20-21 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Vault Professional Essentials 20-21 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Vault Professional Data Management for Inventor Users 18-19 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 2 12 6,900 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา