ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Vault Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Vault Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Vault Basic Essentials 11-13 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Vault Workgroup Essentials 25-26 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Vault Professional Essentials 16-17 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Vault Professional Data Management for Inventor Users 12-13 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 2 12 6,900 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา