ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Vault Professional Essentials

หลักสูตร Autodesk Vault Professional Essentials

ระยะเวลาในการอบรม : 2 days (14 ชั่วโมง)

หลักสูตร Autodesk Vault Professional Essentials คือหลักสูตรสอนการใช้ฟีเจอร์ของ Autodesk Vault Professional ซึ่งมีฟีเจอร์เด่นคือ การจัดการ Bill of Material (BOM) และการจัดการกระบวนการออกแบบ Engineering Change Order (ECO) รวมถึงการเครื่องมือต่างๆ ของ Vault Professional ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือทำเวิร์กช็อปที่เป็นเวิร์กโฟลว์ทั้งในสภาพแวดล้อม AutoCAD และ Inventor เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเองได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหาของหลักสูตร

  • ฟีเจอร์ของ Autodesk Vault Professional
  • การจัดการ Items
  • การจัดการและการแก้ไขข้อมูล
  • การใช้ Bills of Materials (BOM)
  • การจัดการส่วนผู้ดุแลระบบของ Autodesk Vault Professional
  • การสร้างรายงาน              

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรม Autodesk Vault Basic Essentials หรือผู้ที่มีประสบการณ์และสามารถใช้โปรแกรม Autodesk Vault Basic เป็นอย่างดีในระดับใช้งานได้จริง ถ้าผ่านหลักสูตร Autodesk Vault Workgroup Essentials จะทำให้เรียนรู้จากหลักสูตรได้มากขึ้น

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม Autodesk Vault ใช้ได้ 30 วัน
  • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
  • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

เรียนแบบกลุ่ม 6,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา