ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Vault Professional Data Management for Inventor Users

หลักสูตร Autodesk Vault Professional for Inventor User

ระยะเวลาในการอบรม : 2 days (14 ชั่วโมง)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Autodesk Vault Professional for Inventor User คือหลักสูตรท๊๋สอนการใช้ Autodesk Vault Professional เพื่อการจัดการไฟล์ การค้นหาข้อมูล Copy Design การจัดการ Revision, Bill of Material (BOM) และ Engineering Change Order (ECO) มาจัดการการออกแบบทั้งโปรเจคที่ออกแบบด้วย Autodesk Inventor รวมถึงการจัดการ Factory Asset สำหรับออกแบบเลย์เอาท์โรงงาน 3 มิติ ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือทำเวิร์กช็อปที่เป็นเวิร์กโฟลว์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเองได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหาของหลักสูตร

 • แนะนำฟีเจอร์ของ Autodesk Vault
 • การใช้ Autodesk Vault Client และ Vault Add-in ของ Inventor
 • การจัดการไฟล์ Inventor
 • การปรับแต่งอินเตอร์เฟสการใช้งาน
 • การคัดลอกการออกแบบด้วย Copy Design
 • การจัดการ Bill of Material (BOM)
 • การจัดการ Revision
 • การจัดการ Engineering Change Order (ECO)

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรม Autodesk Vault Basic Essentials และ Autodesk Inventor Essentials หรือผู้ที่มีประสบการณ์และสามารถใช้โปรแกรมทั้งคู่เป็นอย่างดีในระดับใช้งานได้จริง (ไม่จำเป็นต้องผ่านหลักสูตร Autodesk Vault Workgroup Essentials และ Autodesk Vault Professional Essentials)

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Vault ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- ฟรีตลอดหลักสูตร

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา