ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Fusion 360 CAM Steep & Shallow (กัดผิวละเอียดแบบชันและลึก)

หลักสูตร Autodesk Fusion 360 CAM Steep & Shallow

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน 

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงหลักการทำงานของโปรแกรม Autodesk Fusion 360 CAM 3D รวมไปถึงการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสร้าง NC โปรแกรม การเลือกใช้คำสั่งให้เหมาะสมกับลักษณะของผิวที่ต้องการกัด การเลือกใช้คำสั่ง Steep & Shallow เพื่อใช้ในการ Finishing ผิวของชิ้นงาน การแก้ไขรายละเอียดของ Operation Steep & Shallow และการเรียกใช้ Post Process แต่ละรุ่นของเครื่องจักร และช่วยในเรื่องของการตรวจสอบความถูกต้องในการกัดด้วยการจำลองการกัดด้วยเครื่องมือ Machines Simulation

เนื้อหาของหลักสูตร

 • ขั้นตอนการทำงานของ Autodesk Fusion 360 CAM
 • การเตรียมชิ้นงานเพื่อใช้ในงาน CNC
 • การสร้าง Tool Library และ การเลือกเครื่องมือสำหรับกัดชิ้นงาน
 • เรียนรู้การใช้คำสั่งของโปรแกรม Fusion 360 CAM (3 Axis)
 • สร้าง Operation งานกัดด้วยคำสั่ง Steep & Shallow
 • ตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม Simulation
 • การสร้าง G-Code & M-Code เพื่อใช้สำหรับผู้ควบคุมเครื่อง CNC

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หลักสูตรการเรียนนี้ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานการใช้โปรแกรม Autodesk Fusion 360, Autodesk Fusion CAM 2.5D Milling, Autodesk Fusion CAM 3D Milling และควรมีทักษะในการใช้เครื่อง CNC เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจในการใช้ของโปรแกรม Autodesk Fusion CAM 5 Axis Milling ได้ดียิ่งขึ้น

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Fusion 360 ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตรจาก Certificate of Completion Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

เรียนแบบกลุ่ม 8,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 16,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา