ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Fusion 360 CAM For Post Processor

หลักสูตร Autodesk Fusion 360 CAM For Post Processor

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน 

รายละเอียดหลักสูตร

                หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะต้องการเรียนรู้ในการแก้ไขโพสต์ (Post Processor) ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาที่จะครอบคลุมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Post Processor การแก้ไข Post Processor ภาพรวม JavaScript (ภาษาที่ Post Processor ใช้ประมวลผล) และครอบคลุมเชิงลึกของฟังก์ชัน เช่น onOpen, onSection และ onLinear เป็นต้น หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านแบบฝึกหัดหลายรูปแบบซึ่งจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำงานกับระบบ Post Processor ของ Autodesk 

เนื้อหาของหลักสูตร

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Post Processor
 • การแก้ไข Post Processor Autodesk
 • JavaScript Overview
 • การใช้คำสั่ง NC แบบ Manual NC
 • การแก้จุดบกพร่องตัวประมวลผลโพสต์
 • Post Processor แบบหลายแกน
 • การเพิ่มการสนับสนุนสำหรับการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หลักสูตรนี้ผู้ใช้ควรมีพื้นฐานการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor CAM และ มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมและมีความรู้ในข้อกำหนดของเครื่องมือเครื่องที่คุณจะสร้าง Post Processor

 

หลักสูตร Autodesk Fusion 360 CAM For Post Processor

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน 

รายละเอียดหลักสูตร

                หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะต้องการเรียนรู้ในการแก้ไขโพสต์ (Post Processor) ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาที่จะครอบคลุมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Post Processor การแก้ไข Post Processor ภาพรวม JavaScript (ภาษาที่ Post Processor ใช้ประมวลผล) และครอบคลุมเชิงลึกของฟังก์ชัน เช่น onOpen, onSection และ onLinear เป็นต้น หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านแบบฝึกหัดหลายรูปแบบซึ่งจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำงานกับระบบ Post Processor ของ Autodesk 

เนื้อหาของหลักสูตร

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Post Processor
 • การแก้ไข Post Processor Autodesk
 • JavaScript Overview
 • การใช้คำสั่ง NC แบบ Manual NC
 • การแก้จุดบกพร่องตัวประมวลผลโพสต์
 • Post Processor แบบหลายแกน
 • การเพิ่มการสนับสนุนสำหรับการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หลักสูตรนี้ผู้ใช้ควรมีพื้นฐานการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor CAM และ มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมและมีความรู้ในข้อกำหนดของเครื่องมือเครื่องที่คุณจะสร้าง Post Processor

หลักสูตร Autodesk Fusion 360 CAM For Post Processor

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน 

รายละเอียดหลักสูตร

                หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะต้องการเรียนรู้ในการแก้ไขโพสต์ (Post Processor) ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาที่จะครอบคลุมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Post Processor การแก้ไข Post Processor ภาพรวม JavaScript (ภาษาที่ Post Processor ใช้ประมวลผล) และครอบคลุมเชิงลึกของฟังก์ชัน เช่น onOpen, onSection และ onLinear เป็นต้น หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านแบบฝึกหัดหลายรูปแบบซึ่งจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำงานกับระบบ Post Processor ของ Autodesk 

เนื้อหาของหลักสูตร

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Post Processor
 • การแก้ไข Post Processor Autodesk
 • JavaScript Overview
 • การใช้คำสั่ง NC แบบ Manual NC
 • การแก้จุดบกพร่องตัวประมวลผลโพสต์
 • Post Processor แบบหลายแกน
 • การเพิ่มการสนับสนุนสำหรับการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หลักสูตรนี้ผู้ใช้ควรมีพื้นฐานการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor CAM และ มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมและมีความรู้ในข้อกำหนดของเครื่องมือเครื่องที่คุณจะสร้าง Post Processor

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Fusion 360 ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 10,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 20,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา