ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Fusion 360 Freeform Modeling

หลักสูตร Autodesk Fusion 360 Freeform Modeling

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Autodesk Fusion 360 Freeform เป็นหลักสูตรอบรมการใช้โปรแกรม Fusion 360 ในส่วนของฟังก์ชัน Freeform ซึ่งเป็นเทคนิคการสร้างโมเดลอีกรูปแบบหนึ่ง โดยจะเป็นการสร้างรูปทรงที่มีรูปทรงอิสระ (Freeform Shape) มากกว่าแบบพาราเมตริก (Parametric Modeling) โดยเนื้อหาในหลักสูตรจะประกอบไปด้วย การสร้างชิ้นงานรูปทรงเลขาคณิตรูปแบบอิสระ (Freeform Part Geometry), การแก้ไข, เคลื่อนย้ายหรือลบผิวของชิ้นงาน Freeform และคำสั่งอื่นๆอีกมากมายพร้อมตัวอย่างการออกแบบชิ้นงานด้วยฟังก์ชัน Freeform ใน Fusion 360 ซึ่งจะช่วยให้การออกแบบโมเดลที่มีรูปทรงยากๆ ซับซ้อน โค้งมนอิสระทำได้โดยง่าย

เนื้อหาของหลักสูตร

  • เรียนรู้อินเตอร์เฟสของ Sculpt Workspace สำหรับการสร้างโมเดล Freeform
  • การสร้างชิ้นงานรูปทรงเลขาคณิตรูปแบบอิสระ (Freeform Part Geometry)
  • การแก้ไข ย้าย ลบ ชิ้นงานรูปทรงเลขาคณิตในรูปแบบอิสระ
  • การสร้างโมเดล Freeform โดยใช้รูปภาพในการอ้างอิงรูปทรง
  • การทำงานอื่นๆกับลักษณะชิ้นงาน Freeform เช่น การ Mirror Body, Make Uniform, Toggle Smooth Mode และ Toggle Translucent Mode 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรม Fusion 360 Essentials หรือเข้าใจหลักการ การสร้างชิ้นงานและงานประกอบ (Part and Assembly Modeling) ด้วยโปรแกรม Fusion 360 เป็นอย่างดี

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม Autodesk Fusion 360 ใช้ได้ 30 วัน
  • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
  • ประกาศนียบัตรจาก Certificate of Completion Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

เรียนแบบกลุ่ม 6,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา