ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk Navisworks Freedom (ผู้เริ่มต้น)

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
20 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
19 ก.ย. 67 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 12 0
ผลงานลูกค้าของเรา