ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Navisworks Advanced

หลักสูตร Autodesk Navisworks Advanced

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

หลักสูตร “Autodesk Navisworks Advanced” ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนการสร้าง 4D Simulation เพื่อจำลองการโครงการที่แสดงความคืบหน้าตามช่วงเวลา (Project Scheduling), การวิเคราะห์ การชน การทับ หรือระยะห่างของโมเดลด้วยฟังก์ชัน Clash Detective, การสร้างสื่อนำเสนอด้วย Animator และ Scripter รวมถึงจะสอนเทคนิคการสร้างผลงานสำหรับการนำเสนอที่น่าสนใจยิ่งขึ้น โดยการเรียนการสอนจะเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการทำเวิร์คช็อปจริงที่คลอบคุมทั้งงานก่อสร้าง (Construction) และงานโครงการ (Plant Project)

เนื้อหาของหลักสูตร

  • การสร้างแบบจำลองโครงการ 4D Simulation
  • การวิเคราะห์ Clash Detective
  • สร้างสื่อนำเสนอด้วย Animator และ Scripter
  • เทคนิคขั้นสูงในการสร้างผลงานสำหรับนำเสนอ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ต้องผ่านการอบรมหลังสูตร Autodesk Navisworks Essentials หรือมีความคุ้นเคยกับโปรแกรม Autodesk Navisworks เป็นอย่างดี

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม Audesk Navisworks 2018 ใช้ได้ 30 วัน
  • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
  • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 6,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา