ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Advanced Steel Essentials (ผู้เริ่มต้น)

หลักสูตร Autodesk Advanced Steel Essentials

ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “Autodesk Advanced Steel ” จะแนะนำการใช้งานเครื่องมือเบื้องต้น เพื่อใช้งานในการสร้าง Model งานโครงสร้างอาคาร พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบอาคาร (บันได ราวจับ) ในรูปแบบของงานเหล็ก โดยสามารถออกแบบจุดเชื่อมต่อ Connection ทั้งในรูปแบบของ Bolt Plate Wield พร้อมทั้งยังสามารถทำการวิเคราะห์ความแข็งแรงของจุดต่อโดยอัตโนมัติ และสามารถจัดทำแบบเพื่อใช้งานการผลิต สร้างหมายเลขของชิ้นงาน (NC) Machine และรวมถึง Bill of Material เพื่อใช้ในการถอดปริมาณวัสดุได้อีกด้วย

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เรียนรู้ขั้นตอน และกระบวนการสร้าง Model ภายใน Autodesk Advanced Steel
 • เรียนรู้การใช้งาน Interface ภายในโปรแกรม
 • เรียนรู้การทำงานร่วมกับไฟล์ภายนอก
 • เรียนรู้ระบบ Coordinate System 3D
 • เรียนรู้การปรับแต่งคุณสมบัติของวัสดุ
 • เรียนรู้การสร้างแบบเพื่องานผลิตอัตโนมัติ
 • การใช้งานเครื่องมือ BOM

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

 • มีพื้นฐานการใช้งาน Autocad Modeling 3D
 • มีพื้นฐานการใช้งาน Autodesk Revit Essential
 • มีความรู้ในการเขียนแบบออกแบบด้านสถาปัตยกรรม
 • มีความรู้ในการเขียนแบบงานโครงสร้าง

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Advance Steel ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 9,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 18,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา