ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk VRED Essentials Course (ผู้เริ่มต้น)

หลักสูตร Autodesk VRED Essentials Course

รายละเอียดหลักสูตร

Autodesk VRED ซอฟต์แวร์เพื่อการสร้างงานนำเสนอที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง โดยรวบรวมเครื่องมือเพื่อการสร้างงานนำเสนอโดยเฉพาะ เช่น การทำงานร่วมกันกับไฟล์งานจาก Autodesk Alias และ CATIA ในระดับ Layer โดยไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของงานและการสร้างหรือ Assign Materials ให้กับชิ้นงานโดยตรงด้วย Materials ขั้นสูงที่สมจริงและปรับแต่งได้มากมาย รวมถึง Physical Camera ที่มีการปรับแต่งได้อย่างเสมือนจริงและการสร้างเทคนิคภาพพิเศษอีกมากมาย 

ระยะเวลาในการอบรม : 2 วัน

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ต้องการเรียนรู้การสร้าง Autodesk VRED Essentials Course อย่างรวดเร็วและสมจริง เช่น งานนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือ Automotive

เนื้อหา

 • เรียนรู้การใช้งาน Simple และ Full User Interface
 • ทำงานบน Working Area
 • การนำเข้าไฟล์ Alias Layers File
 • การจัดการ Object และพื้นฐาน Navigator
 • การจัดการ Materials
 • การสร้างและจัดการ Environment Background
 • การจัดการแสง Lighting
 • การจัดการและตั้งค่า Camera และ เทคนิคพิเศษ
 • การตั้งค่าและสร้างภาพเสมือนจริง Render
 • การสร้างงานนำเสนอภาพเคลื่อนไหวด้วย Animation Wizard
 • การสร้างงานนำเสนอ Presentation

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ผู้ที่มีความสนใจอยากเรียนรู้โปรแกรม Autodesk VRED

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk VRED ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตรจาก Certificate of Completion Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

เรียนแบบกลุ่ม 7,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 16,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา