ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk VRED Advanced (ขั้นสูง)

หลักสูตร Autodesk VRED Advanced (ขั้นสูง)

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

หลักสูตร “Autodesk VRED Advanced Course” จะแนะนำการใช้งาน Autodesk VRED ในส่วนการจัดการ Object ให้เหมาะกับงานนำเสนอ, การจัดการ Material และเทคนิคชั้นสูงเพื่อใช้งาน Materials ให้ได้ประสิทธิภาพสูง, การตรวจสอบชิ้นงานผ่านเครื่องมือในการ Evaluation ชิ้นงาน เช่น ระยะห่าง Gap, Curvature เป็นต้น รวมถึงการสร้างงานนำเสนอการปรับแต่งและการนำเสนอด้วย VRED App 

เนื้อหาของหลักสูตร

 • การจัดการและลดขนาดวัตถุในฉาก
 • การตัดแบ่งส่วนชิ้นงาน
 • การสร้างแสงด้วยรูปแบบพิเศษ
 • การตรวจสอบชิ้นงานด้วยหมวด Evaluation
 • การสร้าง Animation และปรับแต่งด้วย Curve Editor
 • การ Render ขั้นสูง
 • การเตรียมชิ้นงานเพื่อสร้างงานนำเสนอ
 • การสร้างงานนำเสนอผ่าน VRED App (Web Interface)

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้สนใจการสร้างงานนำเสนอเสมือนจริงแบบ Realtime ด้วย Autodesk VRED โดยผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐานการใช้งาน Autodesk VRED ขั้นต่ำ 3 เดือน หรือผ่านการเรียน Autodesk VRED Essentials Course มาก่อน

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk VRED ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตรจาก Certificate of Completion Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

เรียนแบบกลุ่ม 7,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 16,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา