ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk Factory Design Utilities Advanced

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
9-10 ก.ย. 63 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 12 0
28-29 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 12 0
ผลงานลูกค้าของเรา