ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk CFD Advanced Task

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
28-29 ก.พ. 67 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
ผลงานลูกค้าของเรา